Våre tjenester

Vi tilbyr tjenester innenfor:

  • lovbestemt revisjon for bekreftelse av årsregnskap
  • valg av selskapsformer
  • stiftelse av selskaper
  • fusjon/fisjon
  • skatte- og avgiftsrådgivning
  • overdragelse av bedrifter
  • arv- og generasjonsskifte

Vi har i dag en kundeportefølje på 250 foretak. Kundene utgjør små og mellomstore foretak innen de fleste bransjer. Nedslagsfeltet er hovedsaklig Haugalandet, med hovedtyngde på Karmøy og i Haugesund. I tillegg betjenes oppdrag på Bømlo, i Oslo-regionen og i Stavanger-regionen.

Reidar Sund Revisjon AS
Øyavegen 9
Postboks 125
4296 Åkrehamn

Tlf: 52814660

post@reidarsund.no

org.nr. 989 199 978

Autorisert regskapsførerselskap

Medlem av
Den norske Revisorforening