Våre tjenester

Vi tilbyr tjenester innenfor:

  • lovbestemt revisjon for bekreftelse av årsregnskap
  • valg av selskapsformer
  • stiftelse av selskaper
  • fusjon/fisjon
  • skatte- og avgiftsrådgivning
  • overdragelse av bedrifter
  • arv- og generasjonsskifte

Vi har i dag en kundeportefølje på 250 foretak. Kundene utgjør små og mellomstore foretak innen de fleste bransjer. Nedslagsfeltet er hovedsaklig Haugalandet, med hovedtyngde på Karmøy og i Haugesund. I tillegg betjenes oppdrag på Bømlo, i Oslo-regionen og i Stavanger-regionen.