Reidar Sund Revisjon AS

Reidar Sund Revisjon AS ble stiftet i 2005 og ledes av Reidar Sund. Han startet egen revisjonsvirksomhet i 1991 med hovedkontor i Stavanger og avdelingskontor på Karmøy. Virksomheten drives nå fra leide lokaler i idylliske omgivelser ved kaikanten i Åkrehamn. Oppdrag i Stavanger betjenes uten eget avdelingskontor.


Vi er i dag 4 ansatte på revisjon samt en på deltid som dekker administrasjon og støttefunksjoner. Alle revisormedarbeiderne tar del i Den norske Revisorsforenings faglige oppdateringsprogram, noe som innebærer kontinuerlig kursing innenfor de aktuelle fagfeltene. Selskapet har ellers en klar målsetting om å bruke ressurser på kompetanseheving innen spesifikke bransjer, samt også gjennom kjøp av juridiske tjenester.


For nærmere informasjon henviser vi til siden som beskriver "våre tjenester".